Добре дошли в Авиаджен

Авиаджен бройлерни родителски стада доставя еднодневни пилета прародители и родители на клиенти в 100 държави по света под търговските марки Arbor Acres, Indian River и Ross.

Авиаджен също предлага специални разплодни стада, предназначени да дадат на потребителите гъвкавост в избора на своя продукт и да отговори на специфичните изисквания на пазара. Марката специални птици Rowan Range с променящо се оцветяване в зависимост от избора на мъжки, е налична само в Европа и отговаря на нуждите на избрана ниша или развиващи се пазари, включително и по-бавно растящи, свободен начин на отглеждане, и органични сегменти. Портфолиото на Specialty Male е линия от мъжки, насочени към удовлетворяване на потребностите на клиентите, които търсят специфични производствени характеристики при отглеждането на бройлери, включително високи добиви на месо от гърди, адаптивност към среди, където преобладават високи температури или живи производствени атрибути като конверсия на фуража  и люпимост.

Успешната и добре установена генетична селекционна програма  на Авиаджен последователно насърчава непрекъснати подобрения в устойчивостта и цялостното здраве като същевременно обезпечава птиците с високо качествени грижи и хуманно отношение по наличните стандарти.

Марките Ross и Rowan Range са налични във вашия регион. За повече информация посетете сайта на Авиаджен на английски.


        SpecialtyMaleslogo133wx148h


Ресурсен център

Нашата информационна библиотека съдържа материали, разработени от Авиаджен да помогнем на нашите клиенти да управляват своите фирми изгодно и да произвеждат пилета с висока производителност чрез програми за добър мениджмънт на стадото.

Всички налични на български документи са показани по-долу. За изтегляне на PDF, трябва само да кликнете върху заглавието. Други документи са на разположение на английски език. Използвайте търсачката Resource Center, за да намерите документи на български и английски език.

Продуктивните цели, включени тук, са отражение на икономическите движещи сили и гъстотата на отглеждане, типични за производствените ферми за родителски стада в Европа, които влияят на начините за мениджмънта и  планиране оборота на стадата. Това обикновено включва приемане на стратегия за мениджмънт на стадата, която предвижда първата светлинна стимулация на или преди 21-седмична възраст (до 146 дни възраст), което се различава от стратегията препоръчвана в други региони на света.


Свържете се с нас

Ако се нуждаете от повече информация,моля сържете се с нашия регионален офис.

Aviagen Kft
T: +36 96 516 000
A: Győr, Hungary
E: officeHU@aviagen.com


Търсачка Ресурсен център


 • Aviagen How To Ventilation…1 to 5

  This new How To series describes key ventilation management procedures, to ensure the house environment is maintained at optimum levels. Achieving good practice in ventilation management will aid in maintaining the birds comfort and health and subsequent breeder and broiler ... Read more

 • Ross How To Ventilation…1 to 5

  This new How To series describes key ventilation management procedures, to ensure the house environment is maintained at optimum levels. Achieving good practice in ventilation management will aid in maintaining the birds comfort and health and subsequent breeder and broiler ... Read more

 • Poster: Evaluating Brooding Temperature

  Ensuring that chicks have the correct environmental conditions during brooding is key to a good chick start. Temperature must be modified in relation to RH% to ensure chick comfort. One of the best ways to evaluate whether or not the correct temperature is being achieved is ... Read more

 • Aviagen Brief: Management Advice for Parent Stock Production with Minimal Antibiotic Use

  This document presents advice for producers who aim to minimize antibiotic use in parent stock production and is based on the experience and expertise of those with practical knowledge of this situation. It is intended to provide information that allows parent stock to be gr... Read more

 • Aviagen Brief: Management Advice for Broiler Production when Minimizing or Removing Antibiotics

  This document presents advice for producers who aim to minimize antibiotic use in broiler production and is based on the experience and expertise of those with practical knowledge of this situation. It is intended to provide information that allows good-quality broiler chick... Read more

 • Aviagen Brief: Best Practice Management in the Absence of Antibiotics at the Hatchery

  In the absence of antibiotics, strategies that decrease the bacterial challenges in the hatchery need to be put in place and aseptic application of vaccines must occur. Decreasing the bacterial challenges can be achieved by following agreed and proven best practices on the g... Read more

 • A Checklist for Investigating Broiler Performance Problems

  This is an interactive PDF providing information in the form of a checklist that the farm manger can work through to identify broiler performance issues. As an interactive PDF, it can be used on any device which has a PDF reader installed (smart phone, Mac, PC, etc.). The do... Read more

 • Aviagen Biosecurity Poster

  The poster gives the key components of on farm biosecurity. Read more

 • Broiler Housing and Equipment Spreadsheet - Metric

  The broiler house equipment and ventilation spreadsheet is designed to allow the user to enter their current house bird number and equipment set up in clearly highlighted cells. From the information entered, the spreadsheet calculates and compares actual stocking densities a... Read more

 • Breeder Housing and Equipment Spreadsheet - Metric

  The breeder house equipment and ventilation spreadsheet is designed to allow the user to enter their current house bird number and equipment set up in clearly highlighted cells and can be used for either rearing or production housing. From the information entered, the spread... Read more